วงดนตรี ไทย

วงดนตรี ไทย

ดนตรีมีทุกคนงั้นให้ความหลงไหล และชื่นชอบและวงดนตรีก็มีอยู่หลากหลายประเภทมีอยู่หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะแบบพื้นเมืองที่อยู่ในประเทศ หรือว่าของต่างประเทศแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง วงดนตรี ไทย ซึ่งเป็นดนตรีที่ได้รับการอนุรักษ์ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ใช้เครื่อง เฉพาะของทางบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีเครื่องสายมีอยู่เยอะแยะมากมาย ซึ่งหลายคนอาจจะเคยเรียนผ่านหูผ่านตากันมาบ้างก็คือดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นชิงระนาดฉาบและอื่นๆ อีกมากมายและมันก็ถูกใช้บรรเลงในงานพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งทุกวันนี้ต้องถือว่ามันเป็นประเพณีไปแล้วบางครั้งก็ใช้ในงานบุญงานบวชพระงานกฐิน หรือแม้แต่งานศพซึ่งก็แล้วแต่เจ้าภาพที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับทางด้านดนตรีไทยหรือไม่ 

ดนตรีไทยนั้นมันมีประวัติมาอย่างยาวนานเพราะมันเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ดีด สี ตี เป่า มันถูกสร้างขึ้นจากคนไทยโดยการใช้ความสามารถที่มีเรียนแบบชาติอื่นๆ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นมีความใกล้ชิดระหว่างหลายๆ ชาติมีการย้ายถิ่นฐานมา ดังนั้นจึงทำให้เครื่องดนตรีแต่ละประเทศนั้นมีการแลกเปลี่ยนและมีการเรียนแบบพัฒนาสิ่งต่างๆ มาด้วยกันแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบว่าประเทศไทยนั้นได้สร้างหรือประดิษฐ์เครื่องดนตรีต่างๆ ก่อนที่จะมาพบกับวัฒนธรรมของอินเดียแล้วก็ได้มีการตั้งชื่อเครื่องดนตรีต่างๆ ซึ่งเป็นแบบของไทยๆอย่างเช่น ฆ้อง กลอง ฉาบ ขลุ่ย กรับ ชิง ฉาบ และก็มียุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นโดยการใช้กลับมาวางเรียงกัน เพื่อให้เป็นแนวยาวและก็กลายเป็นระนาดกลายเป็นฆ้องซึ่งต่อมาก็ได้ถูกทำวงเรียกว่าฆ้องวง

ในสมัยก่อนมันได้รับความนิยม เพราะเสียงดนตรีนั้นเป็นการสร้างความสนุกสนานความรื่นเริงหรือมีงานต่างๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นดนตรีร้องเพลงมันเป็นสิ่งที่สมัยก่อนนั้นก็มีเช่นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วเพลงของประเทศเราในสมัยนี้จะไม่ค่อยได้ใช้เป็นเครื่องดนตรีไทยเท่าไหร่แล้ว แต่จะเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีต่างประเทศ และก็เพลงซึ่งเป็นเนื้อของประเทศไทยที่มีการแต่งออกมา และมันก็ได้รับความนิยมแต่ต้องบอกเลยว่าสำหรับเครื่องดนตรีไทยแล้ว มันก็ยังอยู่ในใจของคนไทยเสมอไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือสมัยนี้มันก็ยังมีการใช้ในพิธีต่างๆ เราจะมาดูกันเลยว่าประเภทของดนตรีไทยนั้นมีอะไรบ้าง 

ประเภทของ วงดนตรี ไทย

วงปี่พาทย์  มันเป็นวงดนตรีประเภทหนึ่งที่มีถูกจัดจำแนกประเภทออกมา ซึ่งมันจะประกอบไปด้วยทั้งเครื่องเป่ากับเครื่องตีไม่ว่าจะเป็นระนาดหรือฆ้องวงรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่และจะใช้พวกเครื่องที่กำกับหรือเป็นตัวนำจังหวะอย่างเช่นฉาบฉิ่งกับปีเป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทนั้นมันก็มีอยู่ประมาณ 8 ประเภท

 • ปี่พาทย์เครื่องห้า ปีใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด
 • ปี่พาทย์เครื่องคู่ตี ระนาด ฆ้องวง กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ โหม่ง อย่างละ 1คู่
 • ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ โทน กลองจีน กลองแต๊ก กลองยาว เปิงมาง 
 • ปี่พาทย์นางหงส์ ปี่ชวา กลองมลายู โหม่ง ปี่ใน ตะโพน กลองทัด
 • ปี่พาทย์มอญ ตะโพนมอญ เปิงมางคอก ปี่มอญ ตะโพน ฆ้องมอญ ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง ระนาดเอก ระนาดทุ้มเหล็ก
 • ปี่พาทย์ชาตรี ปี่ โทนชาตรี กลองชาตรี ฆ้องคู่ ฉิ่ง กรับไม้
 • ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องหุ่ย 7 ใบ ขลุ่ยเพียงออ ตะโพน กลองตะโพน ฉิ่ง ซออู้
 • ปี่พาทย์เสภา กลองสองหน้า ระนาด ฉิ่ง ฆ้องวง ปี่ใน

วงเครื่องสาย  โดยส่วนใหญ่แล้ววงเครื่องสายก็ตามชื่อมันเลยเครื่องดนตรีไทยส่วนใหญ่ ในวงเครื่องสายนั้นจะเป็นเครื่องที่ใช้สายในการเล่นอย่าง เช่น ซอด้วงซออู้เป็นต้นซึ่งจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันโดยอาจจะมีการ ตี ดีด หรือ สี ก็ได้ ซึ่งจะถูกเรียกว่าวงเครื่องสายนั่นเอง และวงเครื่องสายทั้งหมดจะมีอยู่ 4 ประเภท 

 • เครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ โทนและรำมะนา ฉิ่ง
 • เครื่องสายไทยเครื่องคู่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย อย่างละ 2 ตัว และมีโทนรำมะนาและฉิ่งที่ไม่เพิ่มจำนวน
 • เครื่องสายผสม จะใช้เครื่องดนตรีต่างชาติเข้ามาร่วมเช่น ขิมมาร่วมบรรเลงเพลงกับ ซออู้ ขลุ่ย ซึ่งใช้แทนจะเข้ซึ่งจะถูกเรียกว่าเครื่องสายผสม
 • เครื่องสายปี่ชวา โดยจะเป็นการใช้เครื่องสายของไทยทั้งหมดบรรเลงคู่กับวงกลองแขกและรำมะนา ขลุ่ยหลีบ

วงมโหรี เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของวงดนตรีไทยที่ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ต้องบอกและยอมรับเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งวงที่มีความสมบูรณ์แบบสุดๆ ทางด้านเสียงเพราะใช้เครื่องดนตรีอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีดสีตีเป่าครบ จึงทำให้เข้ากันได้อย่างลงตัวมีการเล่นที่ละเอียดอ่อน บรรเลงได้นุ่มนวลเพราะมากๆ แล้วส่วนใหญ่แล้ววงมโหรีจะใช้ในงานพิธีที่เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และงานมงคลต่างๆ แล้ววงมโหรีนั้นก็ได้วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ มันมีการวิวัฒนาการมาตลอดตั้งแต่สมัยกรุงอยุธยาโดยมันพัฒนาไปเป็นวงมโหรีเครื่อง 4 เครื่อง 5 เครื่อง 6 และก็เครื่อง 10 

คุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย

พูดถึงดนตรีไทยแล้วแล้วก็มันเป็นดนตรีที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมัน เป็นดนตรีที่มีการสร้างขึ้นโดยมนุษย์โดยใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ และมีการถ่ายทอดในสิ่งที่เล่นโดยการเสือกมาทางอารมณ์โดยใช้ทำนองเสียงเพลง เพื่อให้มีการจินตนาการแล้วต้องบอกเลยว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ของเรามากๆ มันเป็นส่วนช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความผ่อนคลายและดนตรีไทยยังถูกใช้ในกิจกรรมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริงหรืองานประเพณีต่างๆ ก็มักจะมีวงดนตรีไทยอยู่ด้วยเสมอมันมีคุณค่าและความสำคัญมาก มันไม่เป็นเพียงแค่การบรรเลงเพลงแต่มันยังมีศิลปะการแสดงออกทางดนตรี ซึ่งมีความกลมกลืนมีความสวยงามเฉพาะแบบของมัน

และดนตรีไทยยังเป็นวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อน เป็นภูมิปัญญาของคนไทยแท้ๆ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาในรูปแบบบทเพลง โดยการใช้เครื่องดนตรีในการบรรเลงการเขียนเนื้อเพลง เพื่อให้มีการขับร้องซึ่งแต่ละประเภทแต่ละเพลงนั้นก็ถูกใช้ในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสมต้องบอกว่าดนตรีไทยนั้นไม่เพียงให้ความสำคัญในด้านต่างๆ เท่านั้นมันยังเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นการแต่งอารมณ์ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในแต่ละงานมากยิ่งขึ้น