You are currently viewing ท่วงทำนองคำร้องดนตรีไทย เอกลักษณ์ของชาติ

ท่วงทำนองคำร้องดนตรีไทย เอกลักษณ์ของชาติ

  • Post author:
  • Post category:My Blog

ดนตรีนั้นอยู่ในจิตวิญญาณและอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตของมนุษย์เราทุกคน เป็นเหตุผลที่ทุกคนบนโลกนั้นมักจะเสพสื่อดนตรีไม่แนวเพลงใดก็แนวเพลงหนึ่งอยู่เสมอ และในหลายประเทศหรือหลายชนชาติก็มีการสร้างสรรค์รูปแบบดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นลักษณะของดนตรีพื้นเมืองหรือดนตรีพื้นบ้านก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน แต่หากพูดถึงเครื่องดนตรีของประเทศไทยแล้วนั้น เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านและนำมาประยุกต์ใช้อยู่หลายอย่าง เครื่องดนตรีไทยเองก็เช่นกันหลายอย่างนั้นมีอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอิทธิพลจากการเข้ามาค้าขายของจีนและอินเดีย แต่นอกจากเครื่องดนตรีไทยแล้วสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ท่วงทำนองคำร้องดนตรีไทย  นั่นเอง ที่เมื่อฟังแล้วเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นดนตรีของประเทศไทย

ท่วงทำนองคำร้องดนตรีไทย มีรายละเอียดซับซ้อนมากมาย

เครื่องดนตรีไทยนั้นก็เช่นเดียวกับเครื่องดนตรีสากลต่างๆทั่วไป นั่นคือมีการกำหนดโน้ตต่างๆในการเล่น ซึ่งโน้ตเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดเสียงที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถจดจำและเล่นเพลงต่างๆได้ รวมถึงการกำหนดจังหวะที่ใช้ในการบรรเลงเพื่อให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นสามารถบรรเลงไปในจังหวะและทิศทางเดียวกัน จังหวะในการเล่นนั้นก็จะมีแยกย่อยออกไปเป็น จังหวะช้า จังหวะปานกลาง และจังหวะเร็ว  ซึ่งจะมีเครื่องดนตรีประเภทเคาะและตีเช่น กรับและฉิ่งที่ช่วยกำหนดจังหวะในการเล่นเพลงต่างๆ เมื่อบรรเลงร่วมกันก็จะทำให้เกิดท่วงทำนองเพลงขึ้น  แต่ในการเล่นนั้นมีความละเอียดในการจับจังหวะมากขึ้นไปอีก โดยการกำหนดอัตราจังหวะเป็น ชั้นเดียว สองชั้น และสามชั้น  โดยจังหวะชั้นเดียวจะเป็นจังหวะที่เร็วที่สุดสังเกตได้จากการให้จังหวะของฉิ่ง ส่วนเพลงสองชั้นและสามชั้นนั้นก็จะมีการเว้นระยะจังหวะการตีฉิ่งที่สามจังหวะและสี่จังหวะตามลำดับ

ท่วงทำนองและการร้องเพลง

นอกจากจังหวะที่มีความละเอียดซับซ้อนแล้ว คำร้องต่างๆนั้นก็มีความซับซ้อนเช่นกัน โดยมักจะเป็นคำร้องในลักษณะบทกลอนหรือบทกวีที่จะต้องใช้การเอื้อนในการร้องค่อนข้างมาก และในการร้องนั้นก็จะมีการร้องโดยใช้เสียงสูงและเสียงต่ำสลับกันไปตามท่วงทำนอง นอกจากผู้ที่ทำหน้าที่ขับร้องแล้วยังมีผู้ที่ทำหน้าที่ร้องประสานเสียงเพื่อให้บทเพลงนั้นมีความไพเราะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยจะร้องในคีย์เดียวกันหรือร้องคีย์ที่แตกต่างกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและลีลาในการแสดง และยังขึ้นอยู่กับบทเพลงที่จะร้องด้วย การประสานเสียงนี้ไม่ได้หมายถึงการขับร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังหมายถึงการประสานเสียงของเครื่องดนตรีอีกด้วย ซึ่งหลายครั้งก็มีการเพิ่มหรือลดเครื่องดนตรีต่างๆตามความเหมาะสม ดังนั้นในการเล่นแต่ละครั้งจึงต้องจัดการเรื่องของจังหวะการเล่นให้ดีเนื่องจากเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องนั้นก็มีคีย์การเล่นที่แตกต่างกัน