ทำความรู้จักดนตรีสากล

 • Post author:
 • Post category:My Blog

ดนตรีสากล จริงๆแล้วมีหลายประเภทมากเลยแต่ละประเภทนั้นก็ใช้จำนวนผู้เล่นที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวง Shadow ที่เป็นวงดนตรีใช้เครื่องเล่นอุปกรณ์ขนาดเล็กเป็นการผสมผสานรายการใช้กีต้าร์ไฟฟ้า 3 ตัวจะมีกีตาร์เมโลดี้หรือที่เรียกกันว่ากีต้าร์ลีด เป็นการเล่นแบบโชว์คนเดียวเลยโดยการเล่นแบบฝีมือตามทำนองต่างๆ กีต้าร์คอร์ด หลายคนก็คงจะรู้จักดี เพลงกีต้าร์ยอดนิยมอย่างมากที่ใช้ร่วมกับนักร้อง กีต้าร์เบสเป็นกีตาร์ที่ใช้ร่วมเล่นผสมผสานกับชุดเครื่องเล่นอุปกรณ์กลองชุดเป็นคนคอยซับเสียงต่ำ ในส่วนของกองชุดนั้นหน้าที่หลักเลยคือการบังคับจังหวะ ต้องยอมเลยว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ประเทศไทยนั้นนิยมมากเลย ดนตรีสากล วงคอมโบ หลายคนคงเคยเห็นกันมาบ้างแล้วสำหรับวงดนตรีสากลวงคอมโบ เป็นวงดนตรีขนาดเล็กที่ไม่ใช้จำนวนผู้เล่นที่เยอะ แต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกันแล้วแต่งงว่าจะใช้จำนวนคนที่เท่าไหร่ ในปัจจุบันนั้นเราสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายตามงานทั่วไปต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้เล่นในวงก็มี ทรัมเป็ต อัลโตแซกโซโฟน เทเนอร์แซกโซโฟน ออร์แกนไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า สไลด์ทรอมโบน กลองชุด เป็นเอกลักษณ์มากเลยที่ใช้เล่นในดนตรีที่จะต้องมีเครื่องกำกับจังหวะ…

Continue Readingทำความรู้จักดนตรีสากล

ท่วงทำนองคำร้องดนตรีไทย เอกลักษณ์ของชาติ

 • Post author:
 • Post category:My Blog

ดนตรีนั้นอยู่ในจิตวิญญาณและอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตของมนุษย์เราทุกคน เป็นเหตุผลที่ทุกคนบนโลกนั้นมักจะเสพสื่อดนตรีไม่แนวเพลงใดก็แนวเพลงหนึ่งอยู่เสมอ และในหลายประเทศหรือหลายชนชาติก็มีการสร้างสรรค์รูปแบบดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นลักษณะของดนตรีพื้นเมืองหรือดนตรีพื้นบ้านก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน แต่หากพูดถึงเครื่องดนตรีของประเทศไทยแล้วนั้น เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านและนำมาประยุกต์ใช้อยู่หลายอย่าง เครื่องดนตรีไทยเองก็เช่นกันหลายอย่างนั้นมีอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอิทธิพลจากการเข้ามาค้าขายของจีนและอินเดีย แต่นอกจากเครื่องดนตรีไทยแล้วสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ท่วงทำนองคำร้องดนตรีไทย  นั่นเอง ที่เมื่อฟังแล้วเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นดนตรีของประเทศไทย ท่วงทำนองคำร้องดนตรีไทย มีรายละเอียดซับซ้อนมากมาย เครื่องดนตรีไทยนั้นก็เช่นเดียวกับเครื่องดนตรีสากลต่างๆทั่วไป นั่นคือมีการกำหนดโน้ตต่างๆในการเล่น ซึ่งโน้ตเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดเสียงที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถจดจำและเล่นเพลงต่างๆได้ รวมถึงการกำหนดจังหวะที่ใช้ในการบรรเลงเพื่อให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นสามารถบรรเลงไปในจังหวะและทิศทางเดียวกัน จังหวะในการเล่นนั้นก็จะมีแยกย่อยออกไปเป็น จังหวะช้า จังหวะปานกลาง และจังหวะเร็ว  ซึ่งจะมีเครื่องดนตรีประเภทเคาะและตีเช่น กรับและฉิ่งที่ช่วยกำหนดจังหวะในการเล่นเพลงต่างๆ เมื่อบรรเลงร่วมกันก็จะทำให้เกิดท่วงทำนองเพลงขึ้น  แต่ในการเล่นนั้นมีความละเอียดในการจับจังหวะมากขึ้นไปอีก โดยการกำหนดอัตราจังหวะเป็น ชั้นเดียว สองชั้น และสามชั้น  โดยจังหวะชั้นเดียวจะเป็นจังหวะที่เร็วที่สุดสังเกตได้จากการให้จังหวะของฉิ่ง ส่วนเพลงสองชั้นและสามชั้นนั้นก็จะมีการเว้นระยะจังหวะการตีฉิ่งที่สามจังหวะและสี่จังหวะตามลำดับ ท่วงทำนองและการร้องเพลง นอกจากจังหวะที่มีความละเอียดซับซ้อนแล้ว คำร้องต่างๆนั้นก็มีความซับซ้อนเช่นกัน โดยมักจะเป็นคำร้องในลักษณะบทกลอนหรือบทกวีที่จะต้องใช้การเอื้อนในการร้องค่อนข้างมาก และในการร้องนั้นก็จะมีการร้องโดยใช้เสียงสูงและเสียงต่ำสลับกันไปตามท่วงทำนอง นอกจากผู้ที่ทำหน้าที่ขับร้องแล้วยังมีผู้ที่ทำหน้าที่ร้องประสานเสียงเพื่อให้บทเพลงนั้นมีความไพเราะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยจะร้องในคีย์เดียวกันหรือร้องคีย์ที่แตกต่างกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและลีลาในการแสดง และยังขึ้นอยู่กับบทเพลงที่จะร้องด้วย การประสานเสียงนี้ไม่ได้หมายถึงการขับร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังหมายถึงการประสานเสียงของเครื่องดนตรีอีกด้วย ซึ่งหลายครั้งก็มีการเพิ่มหรือลดเครื่องดนตรีต่างๆตามความเหมาะสม ดังนั้นในการเล่นแต่ละครั้งจึงต้องจัดการเรื่องของจังหวะการเล่นให้ดีเนื่องจากเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องนั้นก็มีคีย์การเล่นที่แตกต่างกัน

Continue Readingท่วงทำนองคำร้องดนตรีไทย เอกลักษณ์ของชาติ

ดนตรีไทยเอกลักษณ์ของชาติ มีที่มาอย่างไร

 • Post author:
 • Post category:My Blog

หนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่เห็นแล้วสามารถรู้ได้เลยว่ามาจากประเทศไทยนั้นก็คือ ดนตรีไทยเอกลักษณ์ของชาติ นั่นเอง โดยเครื่องดนตรีไทยนั้นเมื่อบรรเลงก็จะมีความไพเราะเสนาะหูและเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเพลงไทยต่างๆที่ใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไม่เหมือนกับเครื่องดนตรีของชาติใดในโลก ในสมัยเริ่มต้นนั้นดนตรีไทยหลายชนิดก็มีการเลียนแบบมาจากเครื่องดนตรีจากประเทศอื่นๆตั้งแต่สมัยโบราณกาล แต่ก็มีเครื่องดนตรีหลายชนิดที่ไทยเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองโดยจะสังเกตได้จากคำเรียกเครื่องดนตรีไทยเหล่านั้น มักจะเป็นคำที่ใช้พยางค์เดียวตามแบบฉบับของคำไทยโบราณตัวอย่างเช่นฉิ่ง,ฉาบ,กรับ,ฆ้องเป็นต้น และเมื่อมีวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยจึงทำให้มีการนำมาประยุกต์ด้วยเหมือนกัน รวมทั้งเครื่องดนตรีต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านก็มีบางชิ้นที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องดนตรีไทยด้วยเช่นกัน จากนี้เรามาฟังประวัติที่มาของดนตรีไทยโดยละเอียดที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะ ดนตรีไทยเอกลักษณ์ของชาติ เริ่มในสมัยสุโขทัย ความจริงแล้วการใช้เครื่องดนตรีมีมานานก่อนสมัยสุโขทัยเสียอีกแต่มีหลักฐานที่ถูกบันทึกไว้ชัดเจนบนศิลาจารึกในสมัยสุโขทัยที่เป็นหลักฐานถึงการนำเครื่องดนตรีมาใช้เล่นร้องรำทำเพลงกันในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนอกจากการนำมาใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานบันเทิงแล้วยังมีเครื่องดนตรีที่ใช้เพื่อบรรเลงในการประกอบพิธีทางศาสนาและพระราชพิธีต่างๆซึ่งเรายังคงเห็นการใช้ดนตรีไทยประกอบเช่นนี้ได้เนื่องจากมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องดนตรีในสมัยนั้น แตรแบบต่างๆ,ปี่,กลอง,พิณ,ซอสามสาย,วงปี่พาทย์เครื่องห้าเป็นต้น แต่ต่อมาในสมัยอยุธยานั้นเป็นช่วงที่มีการทำศึกสงครามอยู่บ่อยครั้งทำให้ผู้คนไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องดนตรีมากนักจนกระทั่งปลายสมัยอยุธยาได้เกิดเป็นระนาดเอกขึ้นและมีการเล่นบรรเลงเพลงเพื่อขับกล่อมพระมหากษัตริย์ มีการนำจะเข้เครื่องดนตรีของมอญมาผสมรวมด้วยในยุคนี้ทำให้ดนตรีที่บรรเลงนั้นมีความไพเราะและละเอียดละออมากขึ้นกว่าเดิม พัฒนาการดนตรีไทยสู่ยุคสมัยใหม่ ในยุคสมัยต่อจากสมัยอยุธยานั้นก็คือสมัยธนบุรีสรุปวงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีไทยเล่นนั้นได้สามประเภทนั่นก็คือวงมโหรี,วงปี่พาทย์,วงเครื่องสาย แต่เนื่องจากเป็นสมัยที่กำลังเตรียมสร้างเมืองใหม่และเน้นเรื่องของการป้องกันประเทศมากกว่าและมีระยะเวลาของยุคสมัยนั้นมีเพียงสิบห้าปีจึงไม่มีความแตกต่างจากช่วงสมัยอยุธยาเลย จนกระทั่งมาในยุคปัจจุบันคือยุครัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งได้มีการเพิ่มจำนวนเครื่องดนตรีของแต่ละชนิดขึ้นทำให้เมื่อบรรเลงจะมีความไพเราะกลมกลืนมากขึ้น และในสมัยรัชกาลที่สามมีการสร้างระนาดทุ้มและฆ้องวงเล็กจึงเกิดเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีการนำดนตรีเข้ามาผสมผสานในแต่ละวงรูปแบบต่างๆมากขึ้น สมัยรัชกาลที่สี่นั้นวงปี่พาทย์เป็นที่นิยมสูงสุดถึงขนาดที่เจ้านายขุนนางระดับสูงมีวงปี่พาทย์ที่ใช้บรรเลงประจำบ้านกันเลยทีเดียว และในสมัยรัชกาลที่ห้าได้มีการปรับปรุงวงดนตรีไทยให้มีเสียงไพเราะนุ่มนวลมากขึ้นโดยคัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังมากหรือมีเสียงแหลมเล็กไม่เข้ากันออกไปจากวง และเจริญขึ้นเรื่อยๆจนถึงรัชกาลที่เจ็ด แต่ก็ถูกระงับไว้เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อหมดสงครามดนตรีไทยจึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งและยังคงได้รับการอนุรักษ์เล่นมาจนถึงปัจจุบัน คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด sagame66 ( https://www.sagame88.club/ )

Continue Readingดนตรีไทยเอกลักษณ์ของชาติ มีที่มาอย่างไร

ดนตรีไทยควรอนุรักษ์ไว้ แผนการอนุรักษ์ดนตรีไทย

 • Post author:
 • Post category:My Blog

ดนตรีไทยควรอนุรักษ์ไว้ เครื่องดนตรีไทยนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทย ต้องยอมรับเลยว่าบรรพบุรุษของเรานั้นได้อนุรักษ์เอาไว้ในเรื่องของดนตรีไทยเพื่อให้คนรุ่นใหม่หนังสืบทอดต่อมา ซึ่งดนตรีไทยนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์หลักสำหรับประเทศไทยเลยที่เราควรอนุรักษ์ไว้ ต้องชื่นชมคนเมื่อก่อนที่ให้เรานั้นมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ดนตรีไทยส่งเสริมให้ดนตรีไทยนั้นดำรงอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน เดี๋ยวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างที่สามารถอนุรักษ์ดนตรีไทย เพราะว่าในปัจจุบันนั้นเริ่มจะมีการลดน้อยลงอย่างมากสำหรับการเล่นดนตรีไทย ดนตรีไทยควรอนุรักษ์ไว้ เพื่อการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันนั้นที่มีโรงเรียนมากมายที่ให้ความสำคัญกับดนตรีไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาดนตรีไทยเอาไว้ให้อยู่คู่กับคนไทย และดนตรีไทยนั้นก็มีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวก็คือการเล่นดนตรีไทยแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละในภูมิภาคนั้นก็มีการเล่นดนตรีไทยแตกต่างกัน ซึ่งในคนรุ่นใหม่มั้งสามารถรักษาดนตรีไทยเอาไว้ถือว่าเป็นมรดกเลย  รณรงค์เป็นสิ่งสำคัญ ในประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับการรณรงค์โครงการดนตรีไทย เราต้องช่วยกันรักษาดนตรีไทยเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นทุนในการตั้งงบในการดนตรีไทย เพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย แล้วยังรณรงค์ให้มีการแลกเปลี่ยนต่างประเทศความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยเพื่อวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของประเทศ การเผยแพร่ ซึ่งในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับเลยว่าการเผยแพร่ดนตรีไทยเริ่มลดน้อยลง ดึงมีหน่วยงานที่สำคัญเข้ามาดูแลในการโปรโมทดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็น วิทยุ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ สื่อต่างๆ เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถรับความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยได้ทั่วถึงในมุมกว้าง และยังทำให้หลายคนนั้นรู้จักดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้น

Continue Readingดนตรีไทยควรอนุรักษ์ไว้ แผนการอนุรักษ์ดนตรีไทย

ความเป็นมาของอังกะลุงมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

 • Post author:
 • Post category:My Blog

อังกะลุง เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่อยู่ในประเภทการเล่นแบบตี เสียงที่เกิดจากการกระทบกระทั่งของไม้ไผ่กับรากไม้ ที่ทำให้เกิดเสียงเพลงอันไพเราะ ต้องบอกไปว่าต้นฉบับมาจากประเทศอินโดนีเซีย ที่มีการเล่นอังกะลุงมาเป็นที่แรกและได้นำเข้าในประเทศไทยในพุทธศักราช 2451 เป็นครั้งแรก ต้องบอกเลยว่าตอนที่เข้าประเทศไทยในครั้งแรกในสมัยนั้นเป็นอันตรายชนิดที่เรียกได้ว่าไม้ไผ่ 2 กระบอก และต้องบอกเลยว่ามีน้ำหนักที่เยอะมากและมีขนาดที่ใหญ่ต่างกับสมัยปัจจุบันอย่างว่า แล้วต้องบอกเลยว่ากำลังมาก่อนไม่สามารถที่จะเขย่าได้เลยเหมือนสมัยนี้โดยการใช้บรรเลงเมื่อก่อนสวยใช้มือถือไว้แล้วอีกมือหนึ่งไกวขึ้นลงจึงเปิดเสียงของดนตรีในการบรรเลงเพลงในสมัยก่อน อังกะลุง พัฒนา ได้มีการพัฒนาอังกะลุงโดยมีการพัฒนาโดยการขยายจำนวนไม้ไผ่เป็น 3 กระบอกจาก 2 กระบอกและต้องบอกเลยว่าอังกะลุงที่ได้รับการพัฒนาก็คือการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการใช้ที่งานที่สะดวกสบาย โดยการลดขนาดอังกะลุงให้เล็กขึ้นและมีน้ำหนักที่เบาและสามารถเล่นเสียงได้ 7 เสีย ต้องบอกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้นได้มีการพัฒนาทางการจากการไกวขึ้นลงมาเป็นในรูปแบบที่ใช้เขย่าเอา ซึ่งบอกเลยว่าเป็นหลักฐานในการใช้อังกะลุงในปัจจุบันเลยที่ใช้โดยการเขย่า  ปัจจุบัน  ต้องบอกเลยว่าวงอังกะลุงนั้นได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่รู้จักคนในทั่วไป และเป็นที่ชื่นชอบของคนฟังเสียงดนตรีที่เกิดจากการเล่นรายการกระทบไม้ไผ่และให้เกิดเสียงเพลงอันไพเราะ และต้องบอกเลยว่าสามารถนำไปใช้หารายได้เพราะว่าในปัจจุบันเราจะพบกันตรงไหนตามงานพิธีต่างๆยกตัวอย่างเช่นการศพ…

Continue Readingความเป็นมาของอังกะลุงมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

เพราะอะไรทำไมเด็กไทยต้องมีเรียนดนตรีไทย

 • Post author:
 • Post category:My Blog

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องเรียน ดนตรีไทย ไปเพื่ออะไร บางคนก็เกิดอาการเบื่อที่ต้องเรียนดนตรีไทย ประวัติของดนตรีไทยนั้นในสมัยก่อนเพื่อรักษาเอาไว้ เขาบอกว่าดนตรีไทยนั้นแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลย เหมือนเราต้องรักษาการเล่นดนตรีไทยหรืออุปกรณ์ดนตรีไทยให้มีความรู้ เป็นการเรียนให้รู้ว่าเราต้องนึกถึงความเป็นคนไทยเป็นเอกลักษณ์เพื่อส่งความรู้รุ่นสู่รุ่น ดนตรีไทย สร้างวินัยและความอดทน ดนตรีไทยนั้นต้องหมั่นฝึกฝนไม่ใช่ว่าจะเล่นแล้วได้เลยการที่เราเล่นดนตรีไทยนั้นเราต้องฝึกฝนอย่างมากการเล่นดนตรีไทยนั้นถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งเลย สร้างวินัยในการซ้อมการเล่นดนตรีไทยและอดทนเพื่อให้มีประสบการณ์ในระยะยาว และยังช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และดนตรีไทยนั้นยังเป็นเครื่องช่วยให้เด็กนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางอ้อมด้วย สร้างรายได้ ดนตรีไทยนั้นสามารถสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีไทยในโรงลิเกหรือตามงานศพต่างๆที่ใช้ดนตรีไทยในการเล่นเพลง บางโรงเรียนนั้นส่งเสริมดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นอังกะลุงที่นั่นตามงานพิธีศพต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กนั้นได้มีรายได้ไว้ใช้ซื้อของที่อยากได้ เดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนาดนตรีไทยไปเล่นกับเครื่องดนตรีสากลอีกด้วยแล้วก็มีเพลงที่ประกอบดนตรีไทยอยู่มากมาย ทำให้ยกระดับดนตรีไทยอีกด้วย การเล่นดนตรีไทย เพราะว่าดนตรีไทยนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างได้พบปะผู้คนมากมายในกลุ่มดนตรีไทยเหตุการณ์ต่างๆก็มีเช่น วงดุริยางค์หรือวงมโหรี ที่ต้องเล่นกันจำนวนหลายคน ดนตรีไทยหนังอย่างสร้างศิลปะความคิดสร้างสรรค์ให้แก่มนุษย์รายการเล่นเพลงดนตรีไทยร่วมกับดนตรีสากลก็ตาม เดี๋ยวนี้เริ่มมีการเล่นดนตรีไทยในงานแต่งอีกด้วย    สุดยอดเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ w88 ( https://www.w88vip.me/…

Continue Readingเพราะอะไรทำไมเด็กไทยต้องมีเรียนดนตรีไทย